Badania osi drążonych

Opracowany przez nas system badań osi kolejowych drążonych oparty jest o defektoskop CUD BO WiFi. System ten pozwala na badania osi bez ich wcześniejszego demontażu – całość badania odbywa się od części czołowej czopa. Wystarczy więc, że w ramach przygotowania do badania zostaną zdemontowane pokrywy maźnic. Jest to system stosowany m.in. przez Alstom Konstal przy badaniu pojazdów typu Pendolino. Osie drążone badane są głowicami profilowanymi do średnicy otworu. Kalibracja wykonywana jest na wzorcu kontrolnym z nacięciami o głębokości 2 mm prostopadłymi do osi osi.

Niektóre cechy i możliwości systemu:

przyspieszenie badań i zmniejszenie ich kosztów w wyniku automatyzacji i mechanizacji wszystkich podstawowych czynności,

możliwość wykonania badań osi niezdemontowanych,

uwiarygodnienie badań poprzez maksymalne uniezależnienie wyniku badania od subiektywnej oceny operatora;

zapis przebiegu badań i jego archiwizację,

możliwość użycia urządzenia na stanowisku badawczym i dowolnych innych warunkach,

stopień złożoności badań nie przekracza wymagań certyfikatu 1 i 2 stopnia wg lub PN-EN ISO 9712,

możliwość rozbudowy systemu w dowolnym momencie,

dobór i rozmieszczenie głowic oraz przebieg badania zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego instrukcją,

otwory o średnicy poniżej 40mm muszą posiadać osobny układ mechaniczny dla każdej średnicy. Otwory powyżej 40mm mogą posiadać wymienne główki głowic,

z powodu braku polskiego odpowiednika instrukcja badań oparta jest o niemieckie wymagania normy DIN 27201-7,

wzorce i instrukcje zatwierdzone przez osobę posiadającą certyfikat 3 stopnia w sektorze utrzymania ruchu kolei zgodnie z PN-EN ISO 9712,

długość układu – 2,70m.

System badań składa się z następujących elementów:

cyfrowy Ultradźwiękowy Defektoskop CUD WiFi (może również zostać użyty do badań osi pełnych od czoła),

komputer typu laptop,

sterujący i archiwizujący program komputerowy,

główka z głowicami ultradźwiękowymi,

układ mechaniczny automatycznego obrotu i przesuwu głowic,

układ automatycznego podawania i wypompowania oleju.

Widok profilowanej główki z głowicami ultradźwiękowymi.

Prezentacja wyników chwilowych w trakcie wykonywania badania

Ekran w trakcie badania podzielony jest na ilość pól odpowiadający użytej główce głowic i obrazuje chwilowy stan badania. W górnej części ekranu widoczne są dwa aktualne przebiegi defektoskopowe (zobrazowania ScanA – dwóch głowic). Poniżej przekrój podłużny osi. Odcinki skośne wyznaczają miejsca badania osi głowicą „w przód” i głowicą w „tył”. W prawym dolnym rogu ekranu na przekroju poprzecznym odcinek wskazuje połażenia kątowe tych chwilowych miejsc badania. Szarym kolorem zaznaczone są obszary jeszcze niezbadane.

Prezentacja wyników zbiorczych
na koniec badania