Cyfrowy Ultradźwiękowy Defektoskop CUD WiFi

Wielokanałowy, bezprzewodowy defektoskop ultradźwiękowy CUD WiFi

Trudne problemy badawcze wymagają specjalistycznych rozwiązań. W związku z tym opracowaliśmy wielokanałowy, bezprzewodowy defektoskop ultradźwiękowy CUD WiFi. Urządzenie powstało w odpowiedzi na specyficzne wymagania oraz  trudności występujące w czasie badań osi kolejowych zestawów kołowych. Jako podstawa dedykowanego stanowiska inspekcyjnego pozwala na zwiększenie szybkości i wiarygodności procesu badania. Integralną częścią systemu jest oprogramowanie komputerowe umożliwiające sterowanie oraz automatyczną ocenę wskazań wraz z generacją raportów.

Powszechne zastosowanie defektoskop CUD WiFi znalazł w:

badaniach osi kolejowych zestawów kołowych bez demontażu z powierzchni czołowej czopa

badaniach osi drążonych
kolejowych zestawów kołowych