Instrukcje badań oraz wykonanie i certyfikacja wzorców używanych w sektorze utrzymania ruchu kolei

Zapewniamy naszym klientom instrukcje badań oraz wykonanie i certyfikację wzorców używanych w sektorze utrzymania ruchu kolei:

 • instrukcje badań ultradźwiękowych:
  • zatwierdzane są przez osobę posiadającą certyfikat 3 stopnia w sektorze utrzymania ruchu kolei zgodnie z normą PN-EN ISO 9712,
  • zawierają opis badań ręcznych uproszczonych (badanie z powierzchni czołowej czopa), częściowo uproszczonych (z powierzchni czołowej czopa i bocznej środkowej) oraz szczegółowych (z powierzchni bocznych czopa i środkowej).
 • wykonanie nacięć wzorcowych i certyfikacja wzorców:
  • nacięcia wykonywane są na dostarczanych przez Zamawiającego osiach w siedzibie Zamawiającego,
  • nacięcia wykonywane są zgodnie z opracowaną przez ZBM ULTRA instrukcją lub innym dokumentem przedstawionym przez Zamawiającego,
  • wzorce weryfikowane są przez osobę posiadającą certyfikat 3 stopnia w sektorze utrzymania ruchu kolei zgodnie z normą PN-EN ISO 9712.