Na zlecenie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych opracowana została wanna ultradźwiękowa umożliwiająca badania techniką przepuszczania oraz echa. Maksymalne wymiary elementów, które mogą być badane to 600x250x100 mm. Część ultradźwiękowa systemu składa się z głowic normalnych o częstotliwości 5 MHz, defektoskopu wielokanałowego i komputerowego programu sterująco-archiwizującego. Układ mechaniczny pozwala na równolegle przemieszczanie głowic w trzech wymiarach. Badania wykonywane są automatycznie, wyniki mogą być kontrolowane na ekranie komputera w postaci A-scanów i zbiorczego zestawienia graficznego. Zapisywany jest cały proces badania. Dzięki temu możliwa jest złożona analiza wyników – tworzenie różnego rodzaju przekrojów i wyznaczania powierzchni i położenia wykrytych wad. Układ może pracować techniką przepuszczania lub techniką echa dla obu głowic. System wykorzystywany jest głównie do badań elementów kompozytowych.