ZBM ULTRA wykonało automatyzację stacjonarnego stanowiska do badań zgrzein szyn po reprofilacji w toku technologicznym. Badania prowadzone są poprzez zastosowanie głowic kątowych przykładanych na powierzchni tocznej szyn. Wykorzystywana jest technika tandem oraz technika przepuszczania. Stanowisko składa się z defektoskopu, bloków głowic ultradźwiękowych zamontowanych na ruchomym ramieniu oraz programu komputerowego sterująco-archiwizującego.
Badanie na stanowisku wykonywane jest automatycznie – zgrzeina szyny ustawiana jest na rolkach pod głowicami w ciągu technologicznym. Zadaniem operatora jest ustawienie ramy z głowicami ultradźwiękowymi na środku zgrzeiny, wpisanie parametrów badania do programu komputerowego i jego uruchomienie. Przesuw głowic w układzie tandem i w trybie przepuszczania w odpowiedniej odległości od siebie jest wykonywany automatycznie. Program komputerowy zapisuje cały przebieg badania i dokonuje oceny wskazań. Obsługa automatycznego opuszczania i podnoszenia głowic realizowana jest z poziomu sterownika. Raport po badaniu jest dostępny w programie do wydruku.
Istnieje możliwość przygotowania analogicznego systemu w wersji przenośnej do badań ręcznych.