Cyfrowy Ultradźwiękowy Defektoskop CUD

Defektoskop CUD

Defekotoskopy ultradźwiękowe wykrywają wady wyrobów i kontrukcji, co zapobiega występowaniu awarii. Opracowaliśmy rewolucyjną konstrukcję defektoskopu ultradźwiękowego CUD, która rozszerza możliwości typowych aparatów o innowacyjne funkcje. Projekt, wykonanie i oprogramowanie urządzenia w całości wykonywane jest przez ZBM ULTRA, w związku z tym istnieje możliwość dopasowania jego funkcjonalności do indywidualnych potrzeb klienta. Defektoskop CUD posiada liczne usprawnienia wykorzystywane w badaniach połączeń spawanych, odlewów, odkuwek, pomiarów grubości czy wyznaczania stałych sprężystości. Do urządzania przygotwaliśmy dedykowane oprogramowanie, które prowadzi operatora krok po kroku przez proces badania. Znacznie ułatwia to i przyspiesza to proces badania powtarzalnych elementów, takich jak osie i wieńce kół kolejowych zestawów kołowych.

dotykowy ekran kolorowy

cztery niezależne kanały

dwa niezależne markery (bramki)

czas pracy baterii – 28 godzin

możliwość implementacji dedykowanego oprogramowania prowadzącego operatora przez proces badania i automatycznej generacji raportu

komunikacja WiFi z komputerem

katalogi głowic, materiałów i nastawień defektoskopu

łatwość obsługi

jasny ekran widoczny również w pełnym słońcu i pod dowolnym kątem

gwarancja 24 miesiące

Badania połączeń spawanych

Defektoskop CUD jako jedyny posiada skaner ultradźwiękowy przeznaczony do badań doczołowych połączeń spawanych zgodnie z PN-EN ISO 11666 i PN-EN ISO 17640. W rozwiązaniu tym wykorzystywane są jednocześnie trzy kanały aparatu. Głowica badawcza posiada wbudowany odbiornik fal powierzchniowych. Głowica dodatkowa, która je generuje umieszczana jest na początku badanego złącza. Dzięki temu w trakcie wykonywania badania defektoskop posiada możliwość określenia położenia głowicy badawczej. W efekcie możliwa jest dokładna lokalizacja wykrywanych nieciągłości. Defektoskop zapisuje cały przebieg badania, co pozwala na generację raportu wraz z automatyczną oceną wskazań. Przyjmuje ona postać Sonogramu – „mapy” wykrytych nieciągłości.

ZBM ULTRA oferuje jedyną uznaną przez Urząd Dozoru Technicznego procedurę badań cienkich połączeń spawanych o grubościach od 2 do 8 mm – IBUS-TD.

25% rabatu

Użytkownikom defektoskopów typu CUD przyznawany jest 25% rabat na wykorzystywane w procedurze IBUS-TD dedykowane głowice typu Tandem.

Badanie powtarzalnych elementów (np. odkuwek i odlewów)

Użytkownicy naszych defektoskopów CUD mają do dyspozycji liczne funkcje, które znacznie ułatwiają badania powtarzalnych elementów. Do badań odlewów często używane są dwa markery (bramki) z niezależnymi wzmocnieniami. Natomiast badanie elementów o skomplikowanych kształtach kilkoma głowicami może być przyspieszone poprzez wykorzystanie wielokanałowości defektoskopu CUD – zmiana głowicy i ustawień aparatu odbywa się poprzez naciśnięcie jednego przycisku.

Pomiary grubości

Defektoskop CUD posiada zaaplikowaną funkcję grubościomierza – nie ma więc potrzeby zakupu kolejnego urządzenia do wykonania prostych pomiarów grubości. Aparat sam dobiera wzmocnienia i na podstawie analizy kilku odbitych ech podaje wynik pomiaru z dużą dokładnością.

Stałe sprężystości

Prezentowany defektoskop CUD jest w całości zaprojektowany i wykonany przez ZBM ULTRA. W związku z tym istnieje możliwość dostosowania go do indywidualnych potrzeb klienta poprzez rozbudowę oprogramowania. Przykładowo opracowano metodykę wyznaczania stałych sprężystości materiałów na podstawie pomiarów prędkości rozchodzenia się fal podłużnych i poprzecznych.