IBUS-TD

IBUS-TD – badanie połączeń spawanych  o grubościach od 2 do 8 mm

Instrukcja IBUS-TD jest jedyną uznaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Polsce klasyczną metodą badań połączeń spawanych doczołowych o grubościach z zakresu od 2 do 8 mm. Badania wykonywane nią są akceptowane przez UDT i innych auditorów. ZBM ULTRA udziela licencji koniecznej do wykonywania badań urządzeń poddozorowych. Licencji towarzyszy szkolenie personelu.
Ocena wykonywana jest na podstawie krzywej DAC od otworu przelotowego Ø1 mm. Wzorce wykonywane są przez operatorów na materiałach identycznych z badanymi. W związku z tym skompensowane są poprawki na tłumienie materiału i chropowatość powierzchni. Występujące wskazania oceniane są w sposób nieskomplikowany – wskazania powyżej krzywej są nieakceptowalne. Wykonywanie badań zgodnie z IBUS-TD jest proste i szybkie.
W instrukcji IBUS-TD wykorzystywane są specjalne głowice typu Tandem (TD4T67° 7). Do badań blach lub rur o średnicach zewnętrznych powyżej DN200 używa się głowic typu Tandem płaskich. Do mniejszych średnic rur wykonywane jest profilowanie do dowolnej średnicy wskazanej przez klienta. Głowice są dwuprzetwornikowe o częstotliwościach 4 MHz i kącie wynikowym 67°. Głowice współpracują z defektoskopami ultradźwiękowymi wszystkich producentów.
Po odpowiednim przygotowaniu istnieje możliwość wykonywania badań zgodnie z IBUS-TD stali austenitycznych.

Głowice typu tandem do badań cienkich połączeń spawanych zgodnie z instrukcją IBUS-TD