ZBM ULTRA wykonało modernizację stacjonarnego stanowiska automatycznego do ciągłego badania szyn po reprofilacji. Składa się ono z defektoskopu wielokanałowego, bloków głowic ultradźwiękowych zamontowanych na ruchomym ramieniu, automatycznym systemem zwilżania oraz programu sterująco-archiwizującego.
Badanie na stanowisku wykonywane jest automatycznie – szyna przesuwana jest pod głowicami na rolkach w ciągu technologicznym. Zadaniem operatora jest ustawienie ramy z głowicami ultradźwiękowymi na początku szyny, wpisanie parametrów badania do programu komputerowego i jego uruchomienie. Podczas wykonywanego badania UT operator przeprowadza równocześnie ocenę VT. Ocena wskazań dokonywana jest przez program automatycznie i wystąpienie wad nieakceptowalnych lub niedostatecznego zwilżania jest sygnalizowane alarmem dźwiękowym. Obsługa automatycznego opuszczania, podnoszenia głowic oraz podawanie środka sprzęgającego realizowane są z poziomu sterownika. W blokach głowic zamontowano wyłączniki krańcowe – gdy szyna spada z rolek głowice są automatycznie podnoszone i przerywane jest podawanie środka sprzęgającego. Raport po badaniu jest dostępny w programie do wydruku.