Uprawnienia

Wieloletnie doświadczenie potwierdzone certyfikatami

ZBM ULTRA sp. z o.o. posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań ultradźwiękowych nr LBU-223.28-21. Świadectwo Uznania Laboratorium obejmuje m.in. badania złączy spawanych o grubościach od 2 do 8 mm. Potwierdza też, że nasze Laboratorium spełnia wymogi stawiane przez normę PN-EN ISO 17025 w kwestiach technicznych i systemu zarządzania jakością.

Nasz personel posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania badań i opracowywania instrukcji i procedur. Swoją wiedzę przekazujemy na kursach NDT wg PN-EN ISO 9712, wykładach na uczelniach wyższych technicznych oraz specjalistycznych szkoleniach stanowiskowych. Nasi pracownicy mają certyfikaty w stopniach 2. i 3. w metodach UT, UT-TOFD MT i VT w multisektorze i sektorze utrzymania ruchu kolei.