Badania ultradźwiękowe

Usługi z zakresu wykonywania badań nieniszczących

ZBM ULTRA oferuje usługi z zakresu wykonywania badań nieniszczących. Nasz personel posiada certyfikaty 2 i 3 stopnia w sektorach przemysłowym i utrzymania ruchu kolei zgodnie z PN-EN ISO 9712 w metodach ultradźwiękowej i wizualnej. Prowadzimy badania na podstawie norm, przedstawionych instrukcji lub wytycznych oraz na podstawie samodzielnie opracowanych procedur. Wykonujemy badania m.in.:

cienkich połączeń spawanych doczołowych o grubościach od 2 do 8 mm zgodnie z procedurą IBUS-TD,

połączeń spawanych doczołowych o grubościach od 8 do 100 mm zgodnie z normami PN-EN ISO 11666 i PN-EN ISO 17640,

połączeń spawanych pachwinowych,

odkuwek zgodnie z PN-EN 10228-3 i PN-EN 10228-4,

odlewów zgodnie z PN-EN 12680,

prętów stalowych zgodnie z PN-EN 10308,

blach zgodnie z PN-EN 10160,

pomiary grubości zgodnie z PN-EN ISO 16809,

osi kolejowych pełnych,

osi kolejowych drążonych,

wieńców kół i obręczy kolejowych zestawów kołowych,

odkuwek zgodnie z PN-EN 10228-3 i PN-EN 10228-4,

innych elementów taboru kolejowego.