Defektoskop ręczny typu CUD przystosowany do badań w sektorze utrzymania ruchu kolei

Do badań w sektorze utrzymania ruchu kolei ulepszyliśmy defektoskop ręczny typu CUD. Prace prowadzone aparatem uniwersalnym są żmudne i związane ze stratą czasu na zbędne czynności. W związku z tym, na podstawie naszego doświadczenia, usprawniliśmy jego obsługę oraz dodaliśmy oprogramowanie wspomagające operatora. Dzięki temu defektoskop typu CUD może być z powodzeniem wykorzystany jako podstawa stanowiska półautomatycznego lub jako klasyczny defektoskop ręczny. Oczywiście pozwala on również na badania innych materiałów, np. połączeń spawanych. Defektoskop typu CUD posiada dedykowany program do badań osi i wieńców kół prowadzący operatora krok po kroku przez proces badania i umożliwiający automatyczną generację raportu.

Unikalne cechy defektoskopu CUD to m.in.:

dotykowy ekran kolorowy,

cztery niezależne kanały,

dwa niezależne markery (bramki),

czas pracy baterii – 28 godzin,

możliwość implementacji dedykowanego oprogramowania prowadzącego operatora przez proces badania i automatycznej generacji raportu,

komunikacja WiFi z komputerem,

automatyczne oceny wielkości wad wg DAC i DGS (AVG, OWR),

katalogi głowic, materiałów i nastawień defektoskopu,

automatyczna podstawa czasu,

łatwość obsługi,

jasny ekran widoczny również w pełnym słońcu i pod dowolnym kątem,

gwarancja 24 miesiące.

Badanie ultradźwiękowe osi i wieńców kół podczas eksploatacji wykonuje się metodą porównawczą – ewentualne wskazania na badanej osi porównuje się ze wskazaniami uzyskanymi w tym samym miejscu od wad sztucznych wykonanych na osi wzorcowej. Każdy typy osi (zmiana jednego wymiaru generuje nowy typ) powinien mieć własny wzorzec osi. Kalibrację na osi wzorcowej wykonuje się na początku każdej zmiany. Operator podczas badania powinien przez cały czas mieć bezproblemowy dostęp do wzorca badanej osi. Oferujemy wykonanie i certyfikowanie nacięć wzorcowych na osiach dostarczonych przez Zamawiającego. Oferujemy również instrukcje badań osi. Zarówno wzorce jak i instrukcje zatwierdzane są przez osobę posiadającą certyfikat stopnia 3 w sektorze utrzymania ruchu kolei zgodnie z PN-EN ISO 9712. Powierzchniami przyłożenia głowic skośnych są powierzchnie czołowe czopów (badanie osi bez demontażu) lub powierzchnie boczne czopów i części środkowej (badania osi zdemontowanych). Osie i wieńce kół podczas produkcji badane są głowicami normalnymi. Wadami sztucznymi na wzorcach są otwory płaskodenne.
Defektoskop CUD jako jedyny na rynku posiada dedykowany program prowadzący operatora krok po kroku przez proces badania. Pamiętane są wszystkie ustawienia kalibracyjne i dane na temat badanych zestawów kołowych. Dzięki temu w każdym kroku badania wskazywane są czynności, które powinien wykonać operator oraz przywoływane są odpowiednie ustawienia. W przypadku wystąpienia wskazania nieakceptowalnego zapisywane jest jego położenie i zrzut ekranu (ScanA). Na koniec automatycznie generowany jest raport zgodnie z ustalonym wzorem.

Zrzut ekranu

Zapewniamy kompleksowe wyposażenie w niezbędne głowice ultradźwiękowe – wszystkie posiadają dedykowane kąty i trudnościeralne obudowy.