Oferujemy w pełni automatyczne stanowiska do badań ultradźwiękowych tłoków aluminiowych na etapie produkcji. Istnieje możliwość lokalizacji kanału chłodzącego lub oceny adhezji wkładki Alfin przed lub po wykonaniu wcięć pierścieniowych. System składa się defektoskopu ultradźwiękowego, komputerowego programu sterująco-archiwizującego, stołu z obrotnikiem oraz zestawu odpowiednich głowic ultradźwiękowych. Zadaniem operatora jest umieszczenie tłoka na obrotniku i uruchomienie badania. Następnie cały proces wraz z oceną wyników na podstawie zadanych kryteriów wykonywany jest automatycznie.
Badania wkładki Alfin przed wykonaniem obróbki mechanicznej oraz mające na celu lokalizację kanału chłodzącego wykonywane są z wykorzystaniem techniki echa głowicami podwójnymi. Przykładane są one na denko tłoka, środek sprzęgający podawany jest bezpośrednio pod głowicę. Ekran komputera podzielony jest na dwie części – lewa dla górnej warstwy i prawa dla dolnej. Wynik badania wizualizowany jest w postaci amplitudy w funkcji kąta obrotu tłoka. Wystąpienie wskazań o nasileniu nieakceptowalnym sygnalizowane jest czerwonym znakiem, natomiast ich brak zielonym.

Badania wkładki Alfin po wykonaniu wcięć pierścieniowych wykonywane są z wykorzystaniem techniki przejścia immersyjnego. Tłok zanurzany jest w wodzie przez operatora i umieszczany na obrotniku. Po naciśnięciu przycisku głowice automatycznie dosuwane są do wcięć. Następnie następuje badanie tłoka na całym obwodzie i dokonanie automatycznej oceny, analogicznie do techniki echa.